Пон-петък: 10:30-18:00ч Събота: 11:00-15:00ч 0887 28 17 94 bijutaotstomana@gmail.com
http://www.bijutaotstomana.com/

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ на Bijutaotstomana.com

Внимателно прочетете тези условия преди да използвате уеб сайта на Bijutaotstomana.com . Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт!
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между ''Мишмарин компани'' ООД (наричан по-долу Bijutaotstomana.com) от една страна и Потребителите на електронни страници и услуги, намиращи се на домейн http://bijutaotstomana.com и поддомейните му (наричани по-долу Сайт).
Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк, разположени на страниците на Bijutaotstomana.com Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
"Мишмарин компани''ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище гр. София, ж.к. Младост, Ид. номер по Булстат: 200543382 

1. Условия за използване на Сайта на Bijutaotstomana.com

Потребителят приема, че услугите и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че Bijutaotstomana.com не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с oтстраняването на нанесените вреди.

2. Задължения на потребителя при регистриране

- да предостави точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни);
- да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната, точност, актуалност и изчерпателност.
В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Bijutaotstomana.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.
След кликане на бутона "Потвърждавам поръчката", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в "кошницата". Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които са станали достояние на Bijutaotstomana.com при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.
Приемайки настоящите Общи условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Bijutaotstomana.com при доставка на поръчани стоки или услуги.
Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от  Bijutaotstomana.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани от Bijutaotstomana.com .
Bijutaotstomana.com изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
Bijutaotstomana.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.
Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на Bijutaotstomana.com , след като извърши процеса на регистрация.
Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично, от свое име е отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно Bijutaotstomana.com за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и или за всяко друго нарушаване на сигурността. В случай на забравяне на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, Bijutaotstomana.com  автоматично ще изпрати e-mail съобщение, съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща.
Bijutaotstomana.com не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

3.Стоки и услуги

В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.
Bijutaotstomana.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката не касаещи основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Всички посочени на сайта цени са в Лева с включен ДДС. В случай, че стоката не попада в промоционална програма, която е изрично посочена се начислява цена за доставка. Цената за доставка зависи от стойността на стоката, теглото и, физическите и размери, дестинацията и начинът на доставка.
Bijutaotstomana.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като Bijutaotstomana.com не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

4.Закупуване на стока и/или услуга, представена в Bijutaotstomana.com.

След регистрацията си на Сайта, Потребителят има право да поръчва стоки и услуги представяни от Bijutaotstomana.com. В процеса на правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти. При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения със Bijutaotstomana.com , касаещи конкретната
покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена:
- при потвърждаване на направената поръчка от Bijutaotstomana.com  по телефон или email
Bijutaotstomana.com има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Bijutaotstomana.com  има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя.
Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена под старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

5.Доставка и плащане на закупени стоки
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове.
Bijutaotstomana.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни след като информира Потребителя за това.
Bijutaotstomana.com си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка. Веднага след предаване на стоката на куриер,  Bijutaotstomana.com  се освобождава от риска за повреждане/загубване на стоката, който се прехвърля върху потребителя. Bijutaotstomana.com не носи отговорност  за закъснение в случай, че
закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Bijutaotstomana.com или на неговият представител извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки Bijutaotstomana.com  се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги Bijutaotstomana.com автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.
При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на Bijutaotstomana.com  и след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки Bijutaotstomana.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги Bijutaotstomana.com  автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.
При стоки, чиято поръчка изисква направата на гаранционен депозит, поръчката се привежда в изпълнение едва след като потребителят е направил депозит в размер, посочен при направата на поръчката. С направата на този депозит Потребителят декларира, че желае избраната от него срока и ще депозира разликата между пълната и стойност и направеният депозит при получаването и. В случай, че потребителят откаже да приеме стоката или се възползва от правото си да я откаже в едноседмичен срок след като я е приел, Bijutaotstomana.com се задължава да възстанови само вторият депозит, като приеме първоначално направения гаранционен депозит като неустойка от страна на Потребителя.
 
6.Отказ от закупена стока
Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 7 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида, в който е доставена, ако е опакована - опаковката и не е отваряна (опаковката на пратката може да бъде отваряна) и не е нарушавана цялостта на евентуални пломби и етикети целящи да установят разопаковането или употребата на стоката.
При констатация на дефектна стока до 24ч. от получаването и, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Bijutaotstomana.com  се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителя сте упражнил правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в
гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Bijutaotstomana.com . При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, Bijutaotstomana.com възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

7.Гаранционно обслужване
С всяка поръчка за стоки подлежащи на гаранционно обслужване  Bijutaotstomana.com издава гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове.
Гаранцията губи валидност:
а) при изгубена гаранционна карта;
б) при опит за ремонт от неоторизиран от Bijutaotstomana.com  сервиз;
в) при повреди причинени от неправилна експлоатация;
г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;
д) при химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.).
Гаранционното обслужване се извършва от Bijutaotstomana.com , при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.
Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви. Задълженията на Bijutaotstomana.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.

8.Други
Bijutaotstomana.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване. Bijutaotstomana.com си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
 
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите.

Bijutaotstomana.com не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия
ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА Bijutaotstomana.com С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ,
ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА .............. (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.